contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B met verliezersronde

30 mei 2009 10:00
Dokkum
Categorie Schooljongens (N)
Soort Door elkaar loten
Vereniging OOSTERGO
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Uitslagen Schooljongens d.e.l. B-klasse met verliezersronde

Op deze zonovergoten 30e mei 2009 was het lekker kaatsen geblazen in Dokkum voor de Friese kaatsjeugd in de categorie Schooljongens. Het veld lag er mooi bij, niets stond een mooie kaatsdag in de weg. De kaatsers hadden er ook wel zin in, gezien het aantal malen dat er 5-5 (waarvan zelfs vier maal 5-5 6-6!) werd gekaatst. Veel spannende partijen dus, en het aanstormende talent spatte van het veld. Veel kaatsers deden hun best om de aanwezige TC-leden er van te overtuigen dat ook zij best in de A-klasse mee kunnen kaatsen.
De lijst bestond aanvankelijk uit 16 parturen van 2 kaatsers. Vanwege 2 afzeggingen werd Remco Dijkstra (partuur 16) naar de A-klasse gepromoveerd, en werd Gerrit Scharringa (ook partuur 16) naar partuur 3 getransfereerd. Zodoende bleven er 15 parturen over, partuur 15 had dus een staand nummer in 1e omloop.
Na 3 omlopen kaatsen bleken de parturen 3 en 11 de sterksten van de dag in de B-klasse. Partuur 3 (Allard Nicolai en Gerrit Scharringa) overleefde nipt de eerste omloop, maar in de 2e en 3e omloop stootten deze jongens overtuigend door naar de finale. Partuur 11 (Harm Smit en Richard Tamminga) liet zich juist in de eerste beide omlopen van haar beste kant zien. In de 3e omloop werd pas na een zwaarbevochten 5-5 6-6 tegen partuur 8 (Jelle de Vries en Doede Rients Okkema) een finaleplaats veiliggesteld. Blijkbaar was de benodigde inspanning wat te groot: in de finale tegen partuur 3 kwam partuur 11 er met 5-2 6-0 niet echt meer aan te pas. Partuur 3 mocht zich dus terecht de overtuigende winnaar van de B-klasse noemen.

1e prijs (partuur 3):
Allard Nicolai, Franeker
Gerrit Scharringa, Wjelsryp

2e prijs (partuur 11):
Harm Smit, Reduzum
Richard Tamminga, Hurdegaryp

3e prijs (partuur 8):
Jelle de Vries, Wommels
Doede Rients Okkema, Easterein

3e prijs (partuur 15):
Frans Dooper, Witmarsum
Marco de Graaf, Wommels

Verliezersronde
In de verliezersronde bleven uiteindelijk de parturen 13 en 9 over, 2 parturen die allebei hun eerste omloop nipt met 5-5 6-6 hadden verloren. Niet meer dan terecht dus dat deze parturen de degens mochten kruisen in de finale. Ook dit werd een spannende wedstrijd: pas na 5-5 6-2 mocht partuur 13 zich de winnaar van de verliezersronde noemen.

1e prijs verliezersronde (partuur 13):
Sybren Blanksma, Dronrijp
Hesling Seepma, Oosternijkerk

2e prijs verl. ronde (partuur 9):
Bart Reijenga, Witmarsum
Jesper de Groot, St Annaparochie

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers