contact zoeken wedstrijden

Schoolmeisjes Afdeling

16 mei 2009 10:00
Itens
Categorie Schoolmeisjes
Soort Afdeling
Vereniging ITENS e.o.
Scheidsrechter Houtsma, D.
Wedstrijdsecretaris E. Abels-Gorter

Wedstrijdverslag

Zaterdag 16 mei is er op het sportveld in Itens gekaatst door zestig schoolmeisjes.
Om 10.00 uur werd gestart met de wedstrijd voor afdelingen. Zestien parturen stonden op de lijst.
De eerste omloop werd als volgt gekaatst:
Dronrijp – Easterein: 5–1, 6–0
Easterein – Stiens: 2–5, 6-6
Sexbierum – Witmarsum 5-1, 6-6
Menaldum – Franeker 5-5, 6-8
Easterlittens-St.Annaparochie 2-5, 2-6
Wier-Easterlittens 3-5, 0-6
Minnertsga-Ysbrechtum 5-4, 6-4
Wolsum-Wommels 5-2, 6-6

Tweede omloop:
Dronrijp - Stiens: 4-5, 6-6
Sexbierum – Franeker: 5-4, 6-6
St.Annaparochie-Easterlittens: 5-2, 6-6
Minnertsga – Wolsum: 5-1, 6-0

Derde omloop:
Stiens – Sexbierum: 5-5, 2-6
St.Annaparochie-Minnertsga 5-2, 6-0

Finale:
Sexbierum – St. Annaparochie: 3-5, 0-6

De prijzen gingen dus naar de volgende meisjes:

1e prijs: St. Annaparochie met Liljan Kingma, Ilse Lijzenga en Esther Wagenaar
2e prijs: Sexbierum met Janneke Ennema, Hendrieke van der Schoot en Pytrik Visser
3e prijs: Minnertsga met Jilldou van Dijk, Nieke Wateler en Lusanne Klaver
3e prijs: Stiens met Melissa Rianna Hiemstra, Isabel Ringnalda en Jildou Felkers.

Samen met scheidsrechter Durk Houtsma en TC lid Coby Hiemstra kon het bestuur van KF Itens e.o. terugzien op een mooie, sportieve kaatsdag.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers