contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B met verliezer

10 mei 2009 10:00
Stiens
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging KC DE BOER
Wedstrijdsecretaris H. Miedema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

In Stiens is met mooi weer de Schooljongens B-klasse d.e.l met verliezersronde verkaatst.
De eerste prijs was voor Sieb Driessen uit Minnertsga en Stef de Warle uit Wjelsryp. De tweede prijs was voor Jelle de Vries uit Wommels en
Noa van Gils uit Dronrijp. De derde prijs was voor Gerrit Scharringa uit Wjelsryp en Jacco Kooistra uit Easterein.
De prijzen in de verliezersronde gingen naar: Eerste prijs voor
Rein Hiemstra uit Sint Annaparochie en Jorrit Jitse Meinsma uit Jorwert.
Tweede prijs voor Bart Reijenga uit Witmarsum en Sybren Blanksma uit Dronrijp. Derde prijs was voor Frans Dooper uit Witmarsum en Willem Siebe Hilverda uit Nijland.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers