contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Door elkaar loten verliezersronde

6 juli 2008 10:00
Hurdegaryp
Categorie Welpenjongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging REITSJE HIM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris J. de Vries
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

KNKB welpen jongens meisjes 6 juli 2008.

Hurdegaryp – Onder ideale kaatsomstandigheden (droog, weinig wind en een lekker zonnetje) kreeg ‘Reitsej Him’ uit Hurdegaryp vandaag een invasie welpen over haar heen. Maar liefst 16 parturen bij de jongens en 10 bij de meisjes streden met en tegen elkaar om de mooie prijzen, mede beschikbaar gesteld door autobedrijf Bouma & Sepp uit Burgum.

Bij de meisjes waren er 3 prijzen in de winnaarsronde en 2 in de verliezersronde. In de verliezersronde werd op 5-5 6-2 beslist wie de partij zou winnen. Fenna Kramer uit Winsum en Nynke de Schiffart uit Tzum kwamen net te kort tegen Anne Monfils uit Kimswerd en Selma van der Molen uit Witmarsum. In de winnaarsronde was de derde prijs voor Mintje Meintema uit Dronrijp en Alize Bootsma uit Wommels. De finale was met 5-2 en 6-6 duidelijk, Louise Krol uit Ee en Anne Berber Porte waren duidelijk minder sterk dan de winnaars Sjanet Wijnia uit Wommels en Sigrid Bokma uit Leeuwarden. Met trots namen zij de krans, beker en het zilveren kettinkje met kaatsbal in ontvangst.

Bij de jongens was het met 16 parturen wat drukker, maar er werd met emotie gestreden. Elke slag moest gewonnen worden en dan wil er nog wel eens een traantje vloeien. Maar er werd goed gekaatst, met een terechte winnaar. In de verliezersronde waren 4 prijzen. Er werd twee keer een derde prijs vergeven. Ferry Meijer uit Tytsjerk en Patrick kramer uit Arum pakten de ene, en de andere was voor Idsert Wijnja uit Wommels en Gabe Sytema uit Deinum. In de finale kwamen Wiebe Dijkstra uit Anjum en Edser Rijpstra uit Stiens met 5-4 6-4 net te kort tegen Sido Altenburg uit Grou en Sil Leystra uit Westhoek. Ook in de winnaarsronde waren 4 prijzen te verdelen. Niek Boelens uit Damwoude en Thomas Bakker uit Easterbierum, samen met Roel-Pieter de Jong uit Ried en Sander Kuperus uit Jorwert wonnen de derde prijs. Het verschil in de finale was duidelijk. De kwaliteiten van de winnaar waren overduidelijk, de tegenstanders waren niet meer in staat om goed tegenstand te bieden. Cathrinus van Wieren uit Tzummarum en Gert Jan Bootsma uit Itens legden het met 5-0 6-0 af tegen het formidabel kaatsende duo Kevin Jordi Hiemstra uit Stiens en Jurre Rinia uit Makkum. Ook zij droegen met trots de krans, de beker en deze keer een zilveren kettinkje met kaatshandschoen.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers