contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Afdeling

22 juni 2008 10:00
Arum
Categorie Schooljongens
Soort Afdeling
Vereniging WILLEM WESTRA
Wedstrijdsecretaris L. Kuipers-Landskroon
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Jan Bouke Tolsma, Jan Schurer en Kevin Jaarsma uit Arum zijn zondag winnaar geworden van de schooljongens afdeling in Arum.
Op de schooljongensafdelingspartij met 24 parturen op de lijst was de tweede prijs voor het partuur van Sexbierum met Johannes van der Veen, Kees van der Schoot en Pieter van der Schoot.
Verder was er nog een derde prijs voor Witmarsum met Mart van der Molen, Jesse van der Molen en Frans Dooper.

De Arumers waren op eigen veld na vijf wedstrijden het sterkste partuur. Verrassend was vooral de winst in de eerste omloop, Tzummarum werd met 5-0, 6-6 verslagen.
Minnertsga werd met dezelfde harde cijfers verslagen.
In de halve finale kreeg Arum veel tegenstand van het verrassend sterke Witmarsum, wat eerder Dronrijp en Wommels al had verslagen. Na een spannende strijd won Arum met 5-4 6-6.
In de finale was de tegenstander Sexbierum die via een wat lichter traject in de finale terecht waren gekomen. Nadat Sint Annaparochie, Easterlittens en Berlikum waren verslagen, bleven de Sexbierumers staan.
Aanvankelijk ging de strijd in de finale nog redelijk gelijk op. Het was de dag van de opslagers, er werd veel buiten geslagen, mede door de harde wind. Wie zijn opslag binnen wist te brengen, was daarom in het voordeel. In de tweede helft van de wedstrijd kreeg Sexbierum steeds meer moeite met de eigen opslag. Waar Arum eerder nogal knoeide bij de opslag, ging het bij de thuisploeg steeds beter lopen.
Op 5-3, 6-6 was de wedstrijd beslist in het voordeel van Arum. Toch wel een verrassing, want Arum is dit seizoen erg wisselvallig, fijn voor de jongens dat het in eigen huis wel lukte.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers