contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B met verliezer

22 juni 2008 10:00
Damwoude
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging NUT EN NOCHT
Wedstrijdsecretaris H. Peterson
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

In de B-klasse stonden 16 parturen op de lijst. Winnaars waren Eelco Boonstra, Franeker, Harm van der Hoek, Jirnsum en Albert Rinia, Sneek. De premie was voor Robert de Bruin, Tzummarum, Willem J. Postma, Exmorra en Jeroen Steffens, Goutum. De twee derde prijzen gingen naar Kees Bos, Oentsjerk, Arjen Hallema, Easterein en Bartele Boersma, Harlingen en Cor Boonstra, Franeker, Krijn Hiemstra, St. Annaparochie en Joeke I. de Vries, Wijns.
In de verliezersronde ging de prijs naar Erik de Groot, Franeker, Hendrik de Boer, Wommels en Dennis Dijkstra, Wouterswoude. De premie was voor Auke-Geert Ybema, Ferwoude, Mark de Vries, Franeker en Jan D. van der Wal Dronrijp.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers