contact zoeken wedstrijden

Meisjes Afdeling

14 juni 2008 10:00
Franeker
Categorie Meisjes
Soort Afdeling
Vereniging JAN BOGTSTRA
Wedstrijdsecretaris J. v.d. Meulen
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Vandaag 14-06-2008 is op ’t Sjûkelân in Franeker de wedstrijd voor
meisjes afdeling verkaatst. Er stonden 11 partuur op de lijst.
Er werden enkele leuke partijen verkaatst en uiteindelijk
stonden Franeker en Boazum tegenover elkaar
in de finale.

Franeker had de finale weten te bereiken door achtereenvolgens
Easterein 2 en St. Annaparochie te verslaan.
Boazum moest achtereenvolgens aantreden tegen Jirnsum en Bolsward.
De finale ging tot 2-2 gelijk op. Daarna nam Franeker een kleine voorsprong. De laatste slag viel bij 5-3 6-4 toen Rianne Vellinga de bal wist te retouneren tot in het perk.

Uitslag:

1.Franeker “Jan Bogtstra”
Iris v/d Veen
Rianne Vellinga
Manon Scheepstra

2.Boazum “Boazum”
Nynke Aagje Sijbrandij
Wiljo Sijbrandij

3.Bolsward “Bolsward”
Welmoed Blanksma
Michelle Bruinsma
Jacobien Postma

Naast de wedstrijd voor meisjes afdeling werd er ook nog een door elkaar loten wedstrijd voor meisjes + verliezers afdeling georganiseerd.
De uitslag hiervan is:

1.Partuur 7 met
Marit Kuperus Franeker
Harmke Siegersma Berlikum
Gabriëla Bouma Easterein

2. Partuur 4met
Ingrid v/d Veen Hurdegaryp
Anita Kant Jirnsum
Nynke Kooistra Dronrijp

3.Partuur 2 met
Ingrid Sobel Tytsjerk
Sietske Okkema Easterein
Jitske Plantinga Easterein

(Verslag Linda Hof, foto`s Fam.Bootsma)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers