contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten A klasse

7 juni 2008 10:00
Makkum
Categorie Pupillenjongens
Soort Door elkaar loten A-klasse
Vereniging MAKKUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris M. Tilburgs
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Zaterdag 7 juni 2008 Gebr. Hogeboom Partij

Op het zonnige kaatsveld “de Seize” in Makkum werden er weer vele omlopen verkaatst. Bij de pupillen A- klasse streden 5 partuur om de prijzen. Bij de A- pupillen deed ook Makkumer Jesse Rinia mee. Deze jongens moesten 4 omlopen kaatsen. De eerste partij tussen partuur 1 Jesse Rinia Makkum en Marco de Groot Franeker en partuur 2 Erwin Zijlstra Oosterend en Evert Pieter Tolsma Winsum was een spannende partij 5-5 6/4 . Voor de rest waren er geen super spannende partijen. Met een puntentotaal van 22 punten werd partuur 1 Jesse Rinia Makkm en Marco de Groot Franeker tweede en partuur 2 Erwin Zijlstra Oosterlittens en Evert Pieter Tolsma Winsum met een puntentotaal van 26 winnaar van deze Gebr. Hogeboom pupillen A-klasse partij en gingen met de kransen om naar huis.

Bij de B- pupillen deden Emiel Wijma en Thomas Oostenveld uit Makkum mee. In de B- klasse werd er leuk gekaatst. Gelukkig was er ook een verliezerronde zodat de jongens allemaal twee keer konden kaatsen. In de winnaarsronde behaalden partuur 15, Evert Telenga Menaldum en Edwin Miedema Peins en partuur 19 Bouke Fopma Wommels en Hylke Flapper Hidaard de halve finale. Voor partuur 12 Jari Braaksma St. Annaparochie en Johannes van der Meer Tytsjerk was er een staand nummer, zij plaatsten zich automatisch voor de finale. Partuur 19 verloor in de halve finale met 4-5 4/6 van partuur 15. De finale werd gekaatst door partuur 12 en partuur 15. De finale werd gewonnen door partuur 15 Evert Telenga Menaldum en Edwin Miedema Peins met 2-5 4/6.

In de verliezerronde werd de halve finale verkaatst tussen partuur 16 Herre de Vries Minnertsga en Jelmer Plantenga Oude Leije en partuur 3 Emiel Wijma Makkum en Simon Brolsma Tzummarum. En voor partuur 11 Marco Weijer Wommels en Sijbren Blanksma Dronrijp was er een staand nummer, zij plaatsten zich automatisch voor de finale. Partuur 16 verloor in de halve finale met 5-3 6/6 door een retourslag van Emiel Wijma richting perk. De finale werd gekaatst door partuur 11 en partuur 3. De finale werd gewonnen door partuur 11 Marco Weijer Wommels en Sijbren Blanksma Dronrijp met 5- 3 6/4.

Prijzen werden aangeboden door Gebr. Hogeboom Makkum.
De kransen werden aangeboden door Fam. P. Rinia Makkum, onze hartelijke dank hiervoor.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers