contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten Verliezersronde

26 augustus 2007 10:00
Arum
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging WILLEM WESTRA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris L. Kuipers-Landskroon
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Rutger Jan Hazelhoff (Lekkum), Pieter Sijberen Scharringa (Wjelsryp) en Johannes Bonnema (Tzummarum) zijn zondag 26-08-2007 winnaar geworden van de KNKB Schooljongens partij in Arum.
foto: www.knkb.nl

Op de d.e.l. partij & verliezersronde met 22 parturen op de lijst was de tweede prijs voor Auke Geert Ybema (Ferwoude), Friso Jorna (Tytsjerk) en Jordy Miedema (st. Annaparochie). Verder was er nog een derde prijs voor Kees van der Schoot (Sexbierum), Dennis Dijkstra (Wouterswoude) en Jan Dominicus van der Wal (Dronrijp).
In de verliezersronde was de eerste prijs voor Sjoerd de Jong (st. Anna- parochie), Jorrit Joustra (Winsum) en Aise Gielstra (Makkum). De tweede prijs was voor Jerom Albertus Meinen (Tersoal), Jitze de Jong (Wijnaldum) en Willem Miedema (Hitzum). Verder was er nog een derde prijs voor Henk van der Meer (Lekkum),
Remco Kuperus (Dronrijp) en Albert van der Weide (Dronrijp).

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers