contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie + verliezersronde

12 augustus 2007 10:00
Sexbierum-Pietersbierum
Categorie Jongens
Soort Vrije formatie
Vereniging DE TWA DOARPEN/DIOS
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

In Sexbierum zijn Sjoerd van der Meer (Dronrijp), Chris Outhuyse (Franeker) en Sietse Kuipers (Sybrandabuorren) winnaar geworden van de jongens vrije formatie.
Tweede prijs was voor het partuur Jan Brandt Wiersma (Grou), Steven de Bruin (Tzummarum) en Thomas van Zuiden (Tjerkwerd).
Derde prijzen waren er voor Arnold Zijlstra (Tzummarum), Jelmer Hofstee (Wjelsrijp) en Jort Strikwerda (Wommels) en het partuur van Cees de Boer (Wommels), Sibe Wijbrandi (Loënga) en Jan Koelmans (Oude Bildtzijl).

In de verliezersronde waren er 2 prijzen te verdelen. Eerste prijs was er voor Klaas de Vries (Witmarsum), Jesper Sjollema (Bolsward) en Jouke Bosje (Baaium). Tweede prijs was voor Elmar Pieterse (Wjelsrijp), Jorren Westra (Beetgumermolen) en Gosse Beeksma (Cornjum).

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers