contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Vrije formatie + verliezersronde

15 juli 2007 10:00
Damwald
Categorie Schooljongens
Soort Vrije formatie
Vereniging NUT EN NOCHT
Wedstrijdsecretaris H. Peterson
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Teun Bouma (Weidum), Rick Poortstra (St. Jacobiparochie) en Jan de Boer (Easterein) zijn zondag winnaar geworden van de vrije formatiewedstrijd voor schooljongens in Damwoude. De tweede prijs was voor Peter Sijbren Scharringa (Wjelsryp), Tjisse Steenstra (Beetgumermolen) en Krijn Hiemstra (St. Annaparochie).

Verder waren er nog derde prijzen voor Jitze de Jong (Wijnaldum) Oane Veldman (Tzummarum) en Jan Dominicus van der Wal (Dronrijp) en Hessel Braaksma (Menaldum), Jan Bauke Tolsma (Arum) en Kevin Jaarsma (Arum).

De eerste prijs is de verliezersronde werd gewonnen door Jelle Scharringa (Wjelsryp), Jan Schurer (Arum) en Rick Rusticus (Dronrijp). De tweede prijs was voor Haye Jan Nicolai (Britsum) en Meindert Attema (Ferwoude).

JPG 357 foto prijswinnaars winnaarsronde
JPG 350 foto prijswinnaars verliezersronde

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers