contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B+verliezersronde

26 mei 2007 10:00
Lekkum
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging REITSJE HIM
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Hendrik de Boer (wommels), Ramon Hoogerhuis (tzummarum) en Epke Bootsma (reahûs)was vandaag in Lekkum het sterkste trio bij de schooljongens B-klasse.

In de finale wonnen deze drie mannen van Erik Doeland (dronrijp), Wietse Fopma uit Wommels en Haije Jan Nicolay (britsum). Verder waren er nog derde prijzen voor Friso Jorna (tytsjerk), Jerom Albertus Meinen (tersoal) en Jan Schurer (arum) en voor Peter van Zuiden (tjerkwerd), Bareld Bos (oentsjerk) en Kevin Jaarsma (arum).

In de verliezersronde ging de winst naar Germ Sandstra (easterein), Willem Heeringa (tzummarum) en Meindert Attema (ferwoude). In de finale wonnen ze van Jordy Miedema (st.-annaparochie), Jelle Scharringa (wjelsryp) en Joeke Ids de Vries (wyns)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers