contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten Verliezersronde

20 mei 2007 10:00
Makkum
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging MAKKUM
Wedstrijdsecretaris M. Tilburgs
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Op een zonovergoten kaatsveld “de Seize” in Makkum werd zondag 20 mei de Albert Rinia K.N.K.B Schooljongens d.e.l.+ Verliezersronde verkaatst. Hieraan deden 19 parturen mee. Er werd door het uitvallen van 2 Schooljongens nog een paar keer geloot, maar des al niet te min werd er vlot doorgekaatst en kon om 13.30 uur worden begonnen aan de twee halve finales en waren de finalisten van de winnaars- en verliezerronde al bekend.

De halve finale in de winnaarsronde werd verkaatst door partuur 15: Sjoerd de Jong, Stef de Graaf en Joeke Ids de Vries en partuur 19: Jorrit Joustra, Menno van Zwieten en Oane Veldman. De partij werd gewonnen door partuur 15: Sjoerd de Jong cs. met 3/5 2/6.Zij moesten nu in de finale kaatsen tegen partuur 7: Rick Rusticus, Willem Schreiber en Sicco Scheltema en werd gewonnen door part.19 Jorrit Joustra cs. met 5/5 4/6

In de halve finale in de Verliezerronde werd gekaatst door partuur 13: Albert Rinia, Johannes van der Veen en Jan Sipke Tuinman en partuur 1: Jelle Scharringa, Aise Gielstra en Tjisse Steenstra. Dit werd gewonnen door partuur 1, Jelle Scharringa cs. besliste de wedstrijd met 2/5 2/6. In de finale van de verliezerronde traden zij aan tegen partuur 8: Teun Bouma, Albert Rinia en Erik de Groot Dit werd gewonnen door: part. 8 Teun Bouma cs. met 5/5 6/0Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers