contact zoeken wedstrijden

Jongens Vrije formatie + herkansing

23 augustus 2020 10:00
Heerenveen
Categorie Jongens
Soort Vrije formatie
Vereniging DE POMPEBLEDDEN
Scheidsrechter Visser, T.
Visser, S.
Wedstrijdsecretaris B. de Vries-Bantema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Let op! Parkeren kan uitsluitend op het parkeerterrein bij Hof van de Koning. De parkeerplekken vooraan zijn gereserveerd voor de gasten van Hof van de Koning.
U kunt ons bereiken vanaf de snelweg A32 afslag Oranjewoud. Komende vanaf Leeuwarden eerste afslag rechts, tweede afslag links de Prinsenweg inrijden (voor het tankstation).
En langs het veld en in de kantine denk om 1,5m afstand!!


1e prijs: Partuur 5
Steven Koster TZUM
Thomas Dijkstra BERLTSUM
Jorn Lars van Beem DRONRYP

2e prijs: Partuur 22
Jari Visser WITMARSUM
Colin Baarda WITMARSUM
Redmer Cnossen BOLSWARD

3e prijs: Partuur 11
Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
Harold de Boer JELLUM
Jurrit Osinga INGELUM

1e prijs verliezersronde: Partuur 9
Johan Sipma LIOESSENS
Marten Leijenaar EXMORRA
Jitze Floris JOURE

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers