contact zoeken wedstrijden

Junioren Door elkaar loten

5 juli 2019 16:30
Wommels
Categorie Junioren
Soort Door elkaar loten
Vereniging WOMMELS
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris E.E. van der Ende
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 5
Christiaan Stremler EXMORRA
Thomas Dijkstra BERLTSUM
Evert Pieter Tolsma WINSUM FR

2e prijs: Partuur 12
Wessel v.d. Woud GOUTUM
Jesper Tolsma REDUZUM
Laas Pieter van Straten FEINSUM

3e prijs: Partuur 7
Lieuwe v.d. Werff KOARNJUM
Edser Rijpstra STIENS
Wybren Postma INGELUM

3e prijs: Partuur 15
Youri de Groot MENAAM
Lucas Postma DRONRYP
Wytze Wassenaar WIER

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers