contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten + herk

22 juni 2019 10:00
St.Nicolaasga
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE OORSPRONG
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris J. Buitenga
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 10
Gosse de Haan WINSUM FR
Marten Leijenaar EXMORRA
Rein Breuker LEEUWARDEN

2e prijs: Partuur 3
Rick Minnesma DRONRYP
Rutger Kumbangsila WJELSRYP
Thom Dijkstra BITGUM

3e prijs: Partuur 7
Haye Tseard van der Hem DRONRYP
Leon Wijning SINT ANNAPAROCHIE
Remco Osinga MENAAM

3e prijs: Partuur 13
Bert Veltman HOMMERTS
Christiaan Stremler EXMORRA
Jelke Greidanus WINSUM FR

1e prijs verliezersronde: Partuur 11
Jan Johannes van der Kamp NIJLAND
Klaas Westra KIMSWERD
Thom Stellingwerf GAAST

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers