contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie incl. dames 2e klas

24 juli 2016 10:00
Holwerd
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging VvV CONCORDIA
Scheidsrechter Koldijk, J.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 8
Nicole Hempenius FRANEKER
Sandra Hofstra WJELSRYP
Louise Krol EE

2e prijs: Partuur 2
Marije Hiemstra EASTEREIN
Anke Winkel HIJUM
Jennie Terpstra MANTGUM

3e prijs: Partuur 4
Nelie Steenstra BITGUMMOLE
Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Geke de Boer WERGEA

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers