contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie incl. dames 2e klas

24 juli 2016 10:00
Holwerd
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging VvV CONCORDIA
Scheidsrechter Koldijk, J.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag


1e prijs
Partuur 8
Nicole Hempenius
FRANEKER
Sandra Hofstra
WJELSRYP
Louise Krol
EE

2e prijs
Partuur 2
Marije Hiemstra
EASTEREIN
Anke Winkel
HIJUM
Jennie Terpstra
MANTGUM

3e prijs
Partuur 4
Nelie Steenstra
BITGUMMOLE
Anna-Brecht Bruinsma
WOMMELS
Geke de Boer
WERGEA

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers