contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk.

23 juli 2016 10:00
Deinum
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging SF DEINUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris J. Bangma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 8
Nicole Hempenius FRANEKER
Sandra Hofstra WJELSRYP
Louise Krol EE

2e prijs: Partuur 10
Marije Hiemstra EASTEREIN
Anke Winkel HIJUM
Jennie Terpstra MANTGUM

3e prijs: Partuur 4
Nelie Steenstra BITGUMMOLE
Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Geke de Boer WERGEA

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers