contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Vrije formatie herk

17 juli 2016 10:00
Wijnaldum
Categorie Schooljongens
Soort Vrije formatie
Vereniging DE KEATSEBAL
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag


1e prijs
Partuur 7
Marten Jansen
SEXBIERUM
Verry van der Meer
SINT JACOBIPAROCHIE
Jesper Tolsma
REDUZUM

2e prijs
Partuur 13
Allard van Wigcheren
BERLTSUM
Hessel Postma
WINSUM
Karel Monfils
KIMSWERD

3e prijs
Partuur 4
Erik Minne Cats
MENAAM
Anco Vroom
BRITSUM
Rick Minnesma
DRONRYP

1e prijs verliezersronde
Partuur 2
Feike Douwe Zijlstra
ABBEGA
Pascal Poelstra
WINSUM
Bauke Folkerts
EASTERLITTENS

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers