contact zoeken wedstrijden

Denk om aanvang wedstrijd, is nl. 11:00 uur. Pupillenjongens Door elkaar loten B + herk

3 juli 2016 11:00
Easterein
Categorie Pupillenjongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging EASTEREIN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris R. Jelsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Snein 3 july ha we de pupillenjonges te gast yn Easterein. Der wurdt keatst yn in A- en B-klasse.
Dat is al in moai skoft lyn dat we dizze talinten fan de takomst yn Easterein op besite hân ha, dat komt der ris sjen!
Ferline wykein wûnen de pupillenjonges fan Easterein de 2e priis op it NK yn Wommels!
LET OP: De wedstriid begjint om 11.00 OERE
Utslaggen pupillenjonges seizoen 2016
Wy hjitte elk fan herte wolkom op sportpark De Skoalleseize yn Easterein!
Stiper fan dizze partij is:
1e prijs: Partuur 7
Sjouke Beimers BITGUMMOLE
Sybrand Veldhuis RAERD

2e prijs: Partuur 9
Lars Hoekstra DAMWALD
Jens Rienk Jepkema HUNS

3e prijs: Partuur 19
Johan Cnossen GAUW
Jelmer Brouwer EASTEREIN

1e prijs verliezersronde: Partuur 12
Daniel Meesters BITGUMMOLE
Jens Kooistra RAERD

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers