contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie beperkt incl. dames 2e klas

26 juni 2016 10:00
Damwald
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie beperkt
Vereniging NUT EN NOCHT
Scheidsrechter Joustra, W.A.
Wedstrijdsecretaris H. Peterson
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Damwâld, Dames 1e klasse v.f. beperkt incl. Dames 2e klasse.


1e prijs: Partuur 9
Michelle Bruinsma LEEUWARDEN
Mariska Hoogland BITGUMMOLE
Annelien Broersma EASTERLITTENS

2e prijs: Partuur 11
Feikje Bouwhuis NIJLAND
Elma Breeuwsma FOLSGARE
Harmke Siegersma BERLTSUM

3e prijs: Partuur 5
Tineke Dijkstra EASTEREIN
Hermine Sytema DEINUM
Jeske de Boer AKKRUM

3e prijs: Partuur 13
Nelie Steenstra BITGUMMOLE
Marie-jetske Lettinga LEEUWARDEN
Lilijan Kingma SINT ANNAPAROCHIE

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers