contact zoeken wedstrijden

REGIOWEDSTRIJD Schooljeugd Door elkaar loten

25 juli 2015 10:00
Kimswerd
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE HELFRICHS
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

KNKB Regiowedstrijd in Kimswerd

Met maar liefst 36 parturen op de lijst organiseerde kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ de KNKB regiowedstrijd op zaterdag 25 juli. Het was de spreekwoordelijke stilte voor de storm en onder prachtige omstandigheden is in 14 perken de wedstrijd gespeeld. Opvallend sportief kaatste de jeugd in vijf categorieën voor de felbegeerde en ondertussen beroemde kransen uit Kimswerd. Voor half drie was de laatste bal geslagen en konden alle deelnemers voor het slechte weer huiswaarts keren.

Schooljeugd (10 parturen):

Winnaarsronde
1e prijs: Jorrit Tolsma (Arum) en Nynke Groenveld (Bolsward)
2e prijs: Wiebren Posthuma (Folsgare) en Tjamke de Witte (Pingjum)
3e prijs: Bert Veltman (Hommerts) en Keimpe Dijkstra (Pingjum)

Verliezersronde:
1e prijs: Jelmer Dijkstra (Exmorra) en Anna Rixt Iedema (Menaam)
2e prijs: Aizo Veltman (Hommerts) en Klaas Westra (Kimswerd)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers