contact zoeken wedstrijden

alle categoriën Vrije formatie Heren/jongens

18 juli 2015 11:00
Arum
Categorie Heren 3e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging WILLEM WESTRA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris L. Kuipers-Landskroon
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Klaas Anne Terluin, Exmorra, Jan Piersma, Witmarsum en Hendry Steigenga, Exmorra hebben in Arum de Federatiewedstrijd voor heren V.F. gewonnen. In een enorm spannende finale werd met alles aan de hang gewonnen van Fokke Jan Kooistra, Hartwerd, Sjoerd Teake Kooistra, Hartwerd en Jelle Scharringa, Wjelsryp.
De derde prijs ging naar Sander Bruinsma, Bolsward, Julian Faber, Bolsward en Rinze Steneker, Herbayum.
In de verliezersronde waren Kees Adema,Amsterdam, Marcus Frietema, Amsterdam en Sytse Hibma, Schettens te sterk voor Robert Rinia, Arum, Folkert Bruinsma, Arum en Tjerk Postma, Tzum. Op de foto ontbreekt Sytse Hibma, hij was al naar huis om te melken.
De winnaars gingen met barbecuepakketten naar huis.

Voor meer foto's zie onze facebookpagina: https://www.facebook.com/pages/Kaatsvereniging-Willem-Westra/893332700747228

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers