contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten + Herk.

30 augustus 2015 10:00
Wiuwert-Britswert
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE TWA DOARPEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Slotwedstrijd KNKB jongens

Op zondag 30 augustus 2015 werd de laatste KNKB-partij in de categorie jongens verkaats in Wiuwert. Deze partij werd georganiseerd door KF De Twa Doarpen Wiuwert-Britswert.
Er stonden 11 partuur op de lijst. De 33 deelnemers waren door elkaar geloot en er waren prijzen te winnen in een winaars -en verliezersronde.
De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Renske Terwisscha van Scheltinga. Zij won dit jaar de tweede prijs op de Frouljus-PC te Weidum.

Op deze mooie nazomers dag lieten de jongens leuk en sportief kaatsen zien.

De prijzen werden uitgereikt door Fries Kampioen Fierljeppen en winnaar van de Zilveren pols Oane Galama. De prijzen werden als volgt verdeeld:

Winnaarsronde:

1. Sjaak Bakker (Achlum)
Redmer Huitema (Jutrijp)
Patrick van Dellen (Berlikum)

2. Roeland van der Ploeg (Ferwert)
Hielke Beijering (Hijum)
Sil Leystra (Westhoek)

3. Wesley Bollema (Franeker)
Stefan van der Meer (Baard)
René de Haan (Franeker)

Verliezersronde:

1. Gertjan Bootsma (Itens)
Arjen Talsma (Mantgum)
Marco Lobregt (Wiuwert)

2. Lennard Terpstra (Dronrijp)
Bouke Willem Tuinman (Dronrijp)
Idsert Wijnja (Wommels)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers