contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Uitnodiging Uitn + herk.

15 augustus 2015 10:00
Wijnaldum
Categorie Schooljongens
Soort Uitnodiging
Vereniging DE KEATSEBAL
Scheidsrechter Hijlkema K.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Vandaag waren de schooljongens op uitnodiging in Wijnaldum te gast. De lijst was gevuld met 18 tweetallen. Zij konden om 10:00 uur starten in 6 perken. Ondanks dat alles soepel en vlot is verlopen was het na vijven voordat de prijzen konden worden uitgereikt. Echter, het weer was ons vandaag goed gezind en vele partijen waren boeiend te noemen en gingen gelijk op. Al met al een geslaagde kaatsdag! De eerste prijs werd gewonnen door Pieter Jan Leijenaar (Exmorra) en Erik Minne Cats (Menaam). Zij waren over de hele dag het meest constant en complete partuur. In de finale waren zij te sterk voor het partuur van Dirk Henk Kuipers (Arum) en Hedser Mud (Wergea). Laatst genoemde moest de finale enigszins gebleseerd de finale kaatsen hetgeen ze wellicht van de hoofdprijs heeft afgehouden deze dag. De derde prijs was er voor Jelle Cnossen (Bolsward) en Folkert Groen (Wergea). Zij moesten in de halve finale het onderspit delven tegen de latere premiewinnaars.
Lucas Postma (Dronrijp) en Bauke Folkerts (Easterlittens) wisten zich foutloos door de herkansingsronde te manouvreren en daarmee de eerste prijs te behalen. In een spannende finale wisten zij met 5-5 en 6-4 te winnen van Hidde Poelstra (Minnertsga) en Simon van der Vaart (Spannum). Derde prijs in de herkansingsronde was voor Stan van de Berg (Grou) en Jesper Tolsma (Reduzum). (foto's volgen)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers