contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Vrije formatie + Herk.

9 augustus 2015 10:00
Bolsward
Categorie Schooljongens
Soort Vrije formatie
Vereniging BOLSWARD
Scheidsrechter Zee, v.d. H.
Wedstrijdsecretaris R. Venema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Van Wigcheren, Strikwerda en Leijenaar winnen in Bolsward

Onder ideale weersomstandigheden werd de KNKB schooljongens vrije-formatiewedstrijd onder leiding van scheidsrechters Henk van der Zee en Pieter Feenstra verkaatst.
De winnaarsronde werd een prooi voor Allard van Wigcheren (Berltsum), Dennis Strikwerda en Pieter Jan Leijenaar (beiden Exmorra). Zij waren in de finale duidelijk te sterk voor Erik Minne Cats (Menaam), Jelle Cnossen (Bolsward) en Youri de Groot (Menaam) getuige de 5-0 en 6-4 overwinning. In de vijf partijen die partuur van Vigcheren moest kaatsen kregen zij slechts 9 eersten tegen. In de winnaarsronde was er nog een derde prijs voor Jasper Jager (Dronryp), Gerrit Dijkstra (Anjum|) en Mark Polstra (Menaam). In de halve finale waren de latere winnaars duidelijk te sterk voor dit partuur (5-1 en 6-4).
In de herkansingsronde ging de eerste prijs naar het partuur van Karel Monfils (Kimswerd), Hessel Postma (Winsum) en Anco Vroom (Britsum). Zij wonnen nipt van Hidde Poelstra , Geert Siegersma (beiden Minnertsga) en Aaron Palma (Bitgum) met 5-5 en 6-6. Partuur Poelstra sloeg de laatste drie ballen buiten het perk. De derde prijs in de verliezersronde was voor Steven Koster (Tzum), Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma (beiden Dronryp).

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers