contact zoeken wedstrijden

Welpenjongens Door elkaar loten + Herk.

2 augustus 2015 10:00
Berltsum
Categorie Welpenjongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging BERLIKUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris E. Bouwma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Onder ideale omstandigheden konden de welpen jongens hun wedstrijd in Berltsum Kaatsen
Met 14 twee tallen en 6 perken in 2 velden kon de voorzitter om iets na 2 uur de prijzen uitreiken aan:

1e prijs
Remco Yska, BOLSWARD
Redmer Wiersma, EASTEREIN

2e prijs
Stijn Vincken, SPANNUM
Diede Schouten, STIENS

2x 3e prijs
Durk Bootsma, TIRNS
Menno Johnson, KIMSWERD

Arjen Stremler EASTEREIN
Jan-Tymen Eisma TZUM

In de herkansing wonnen de jongens
Matthys Renema, DRONRYP en Edwin de Vries, HALLUM de eerste prijs
Rinnert Tolsma, ARUM en Milan van der Weg, WOMMELS de tweede prijs

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers