contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + Herk

18 juli 2015 10:00
Exmorra
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging EXMORRA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris J. Kuiper - Herrema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

In de halve finale wonnen Jorrit Tolsma (Arum) en Markus Heeringa (Reduzum) op de stand 5-4 6-6 van Christiaan Stremler (Exmorra) en Aaron Palma (Bitgum) en het partuur Tjerk Smink (Baaium) en Geert Siegersma (Minnertsga) klopte op de stand 5-0 6-4 het tweetal Menno Osinga (Ingelum) en Wessel Hilverda (Winsum).
De finale was een prooi voor Jorrit en Markus die op 5-2 6-4 wonnen van Tjerk en Geert.

De verliezersronde was superspannend met in de 2e omloop driemaal 5-5 waaronder éénmaal alles aan de hang en in de halve finale éénmaal 5-5 6-6. In de finale wonnen Folkert Groen (Wergea) en Allard van Wigcheren (Berltsum) op de stand 5-1 6-6 van Hedser Mud (Wergea) en Folkert Smid (Witmarsum).

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers