contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + Herk

27 juni 2015 10:00
Achlum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging ACHLUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris J. van Dijk
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1ste prijs part. 22: Jelle Cnossen (Bolsward), Remco Anema (Berltsum) en Jelle Pieter van de Walt (Tzummarum). 2de prijs part. 23: Klaas Bosma (Makkum), Bauke-Tjalle Anema (Achlum) en Hessel Agema (Koarnjum). 3de prijs part. 7: Lieuwe van der Werf (Koarnjum), Rense Sijbesma (Dronryp) en Yannick Hielkema (Bitgum).
1ste prijs verl. part. 14: Anton Buwalda (Schettens), Wytze Wassenaar (Wier) en Lennard Feenstra (Franeker). 2de prijs verl. part. 19: Albert Feenstra (Exmorra), Fabian Noordhuis (Bolsward) en Sjaak Bakker (Achlum). 3de prijs verl. part. 6: Pieter Kleinjan (Witmarsum), Jan Sytsma (Wommels) en Stefan van der Meer (Baard).
Maar liefst 23 partuur mochten om 10 uur het startschot geven bij de Hylke Rollingswier Partij te Achlum. De leiding was in handen van de scheidsrechters K. Hylkema (hoofdveld), A. Tigchelaar en H. Talsma. Zij hadden het tempo er flink in want om 16.00 uur konden de finales al gespeeld worden. In beide finales was een Achlumer te bewonderen wat voor het lokale publiek wel leuk was. In de finale van de winnaarsronde moest het part. van B.T. (23) het onderspit delven met 5-2 6-6 en Sjaak (19) redde het net niet op om de finale van de verl. ronde te winnen 5-5 6-8.

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers