contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten Uitn. + herk.

6 juni 2015 10:00
Kimswerd
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE HELFRICHS
Scheidsrechter Hijlkema K.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

In Kimswerd is vandaag de uitnodigingswedstrijd voor jongens georganiseerd. Er stonden 12 parturen op de lijst. Er is zeer sportief gekaatst onder prachtige omstandigheden. Na de kou en regen van de afgelopen periode waren zowel de kaatsers als ook de ouders, supporters en het publiek toe aan een heerlijk zonnetje.

Het veld in Kismwerd lag er keurig bij en samen met de vrijwilligers van de kaatsvereniging ‘de Helfrichs’en het MFC ‘Piers’Stee is het weer een mooie kaatsdag geworden.

De finale in de winnaarsronde was een gemakkelijke overwinning: 5-1 en 6-2. De finale in de verliezersronde eindigde pas op 5-5 en 6-6, toen Habtamu de grote kaats niet voorbij kon.

Uitslag:
Winnaarsronde:
1e prijs: Jelle Pieter van de Walt (Tzummarum), Sjoerd Smits (Britsum) en Kevin Jordi Hiemstra (Koarjum)

2e prijs: Ids Poelstra (Minnertsga), Patrick van Dellen (Bertlsum) en Harm de Vries (Tzummarum)

3e prijs: Willem van Abbema (Schettens), Djurre Seerden (Franeker) en Nick Leistra (Tzummarum)

Verliezersronde:
1e prijs: Albert Feentra (Exmorra), Lex Potma (Homerts) en Klaas Pier Folkertsma (Wons)

2e prijs: Lieuwe vd Werff (Koarnjum), René de Haan (Franeker) en Habtamu Emke de Hoop (Wommels)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers