contact zoeken wedstrijden

Pupillenjongens Door elkaar loten B + Herk

10 mei 2015 10:00
Wommels
Categorie Pupillenjongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging WOMMELS
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris E.E. van der Ende
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Een kaatsdag met geweldige weersomstandigheden en de prijzen gingen naar:
Winnaarsronde:
1e prijs: Hylke Jan van de Walt(Tzummarum) en Haye Tseard van der Hem(Dronryp)
2e prijs: Jitze Floris(Joure) en Redmer Cnossen(Tsjom)
3e prijs: Galil-Teake Moufakkir(Redumzum) en Yoram Elzinga(Bolsward)
3e prijs: Jelmer Miedema(Goutum) en Thom Dijkstra(Bitgummole)

Verliezersronde:
1e prijs: Klaas Gerrit Meulenaar(Baard) en Hylke Talsma(Achlum)
2e prijs: Niels de Boer(Spannum) en Pascal Poelstra(Winsum)
3e prijs: Bart Pieter Broeders(Ried) en Rein Breuker(Leeuwarden)
3e prijs: Tieme Tolsma(Arum) en Jens Rienk Jepkema(Huns)

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers