contact zoeken wedstrijden

Welpen Door elkaar loten del A-klasse

19 juli 2014 10:00
Hartwerd
Categorie Welpen
Soort Door elkaar loten
Vereniging SPUI YN'E WANT
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris A. Duiven

Wedstrijdverslag

I.f.m. de start fan de boufak gjin grutte opkomst, dizze kear keatse de jonges en famkes troch elkoar. Spannende en minder spannende partijen lieten se us sjen. In pear kear bylotsje en dochs wer moai op'e tiid klear mei it waarme waar.
Ferliezers: 1e priis: Eline van Dijkhuizen, Nijland en Willem Kroon, Wolsum
2e priis: Pieter Breeuwsma, Nijland en Ilse Zwaagstra, Makkum
Winners: 1e priis: Johannes Bouma, Lollum en Jurgen Popma, Blauwhuis
2e priis: Rixt Blanke, Bolsward en Menno Johnson, Kimswerd

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers