contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten del + herk

31 augustus 2014 10:00
Tzummarum
Categorie Meisjes
Soort Door elkaar loten
Vereniging VVV TZUMMARUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris T. Rinsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Eerste prijs: Sjoukje Stuiver Witmarsum
Rixt Sinnema Wergea
Jildou Felker Stiens

Tweede prijs: Aluca Bouma Grou
Sanne Hijlkema Gauw
Andrea Kroes Gauw

Verliezerronde:

Eerste prijs: Hiske Zeinstra Peins
Anneke Smid Witmarsum
Marije Jonker Poppenwier

Tweede prijs: Fenna Kramer Winsum
Leila J. Moufakkir Reduzum
Hedwich de Boer Wommels

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers