contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten del + herk

31 augustus 2014 10:00
Tzummarum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging VVV TZUMMARUM
Scheidsrechter Baarsma, F.
Wedstrijdsecretaris G. Monsma

Wedstrijdverslag

Eerste prijs: Nick Leistra Tzummarum
Sjaak Bakker Achlum
Habtamu Emke de Hoop Wommels

Tweede prijs:Lennard Feenstra Franeker
Hielke Beijering Hijum
Wessel Miedema Berltsum

Derde prijs: Tom Gerard Cats Menaam
Libbe Mud Wergea
Mark Jan Ykema Franeker

Verliezerronde:

Eerste prijs: Dirjan Bouma Grou
Roeland van der Ploeg Ferwert
Fabian Noordhuis Bolsward

Tweede prijs: Corné Tuinenga Berltsum
Remco Anema Berltsum
Djurre Seerden Franeker

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers