contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten del + verl. afd

2 augustus 2014 11:00
Witmarsum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging PIM MULIER
Wedstrijdsecretaris S.P. Lemstra

Wedstrijdverslag

De jongens partij door elkaar loten werd traditioneel op de eerste zaterdag in augustus in Witmarsum gekaatst. De prijzen bestonden uit fraaie horloges, mogelijk gemaakt door een legaat van wijlen Pier Elgersma. De weersomstandigheden waren prima, al viel er rond vijf uur een bui water. De lijst telde 25 parturen. De uitslag:

1. Auke Boomsma Morra, Sjoerd Smits Britsum en Jouke Dotinga Gauw
2. Paul Dijkstra Bitgummole, Piter van der Ploeg Holwerd en Warner Herrema Menaam
3. Menno Galema Tjerkwerd, Gideon Swanson St Jacobiparochie en Hielke Beijering Hijum
3. Lex Potma Hommerts, Gerben de Boer Gaast en Evert Auke Hiemstra Menaam

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers