contact zoeken wedstrijden

Heren 30+ Door elkaar loten del + verl.r.

27 juli 2014 11:00
St. Jacobiparochie
Categorie Heren 35+
Soort Door elkaar loten
Vereniging HET NOORDEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris P. van Dijk
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Bij de 30 + zeven partuur met geweldige liefhebbers als kaatsers.
Ze vonden het geweldig dat de KV Het Noorden deze partij door liet gaan.

1e prijs afvalronde voor ( na een geweldige bovenslag van Jelle Jan Jongsma op 5-5- 6-6) Hendrik Eringa Spannum en Jan Jelle Jongsma Damwald.
De finale 30 + werd gewonnen door een afgetekende 5-0 6-2 door Jurian Rijpstra Spannum en
Sytse Hibma Schettens.
Tweede prijs was voor Theun vd Molen Franeker en Edwin Koopstra Leeuwarden.

Bij de 50 + B elf partuur en dankzij radio Eenhoorn heeft dit iedereen die dit wilde horen bereikt ...met dank hiervoor namens de KV Het Noorden.
1e en 2e prijs gingen naar Jan Brandsma Grijpskerk, Joop Bootsma Reahus, Anton Meekma Wier en Oeds de Roos Menaem, Jan Volbeda Sexbierum, Gooitzen Roorda Froubuurt. Laatstgenoemden verloren deze finale met 5-3 6-6.
Als de achternamen Brandsma, Bootsma en Meekma zijn moet dit garant staan voor succes in Friesland.
In de winnaarsronde werd de 3e prijs gewonnen door Bouwe vd Veer Winsum, Jurjen Dijkstra Grouw en Douwe de Vries.
De finale was een super spannende partij die eindigde op 5-5 6-6 en werd op e nipper verloren door een buitenslag met een kaats op e boven door Siete Wassenaar Minnertsga ( hait van...), Jan vd Meulen en Henk Deelstra uit Franeker.
Eerste prijs en de mooie kransen gingen naar Jan de Boer Bolsward, Jetze Nagel Makkum en
Piet Stellingwerf Harlingen.

Bij de 50 + A twee poules van vier partuur. Omdat degene die na 18.00 uur !!!! geen prijs gewonnen had omdat ze kaatsten on de 3e of niks...werd er door de KV toch nog enkele versnaperingen uitgedeeld zodat ze niet met lege handen naar huis gingen.
3e prijs na een 5-3 6-6 winst voor “altijd lastig”Ludwig Seerden Franeker, Anno Miedema Stiens, Jappie Wagenaar Oudega. De kransen en de dikke tuut van Rianne Dorst waren voor Johannes Siegersma Berlikum, Douwe Durk Reitsma Eaterein en Johan Hiemstra St Anne.
Tweede prijs was voor ( Na een 5-4 6-6 verlies in de finale) Pollie (wat een verwoestende opslag) Kwast Harlingem, Thijs Houtsma Westhoek en Evert Siderius Ried

Bedankt allemaal voor de mooie dag

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers