contact zoeken wedstrijden

Schooljongens Door elkaar loten B + herk

26 juli 2014 10:00
Ferwert
Categorie Schooljongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging FOSWERT
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Prijswinnaars bij de schooljongens d.e.l. partij van zaterdag 26 juli te Ferwert:

1e prijs
Jelmer de Vries - Bitgummole
Max Dirk van Wigcheren - Berltsum

2e prijs
Redmer Zaagemans - Witmarsum
Jasper de Boer - Spannum

3e prijs
Gabe-Jan van Popta - Lollum
Hidde Poelstra - Minnertsga

1e prijs verliezersronde
Pieter Jan Leijenaar - Exmorra
Thijs van Hijum - Ferwert (bijgeloot)

2e prijs verliezersronde
Yannick de Bruin - Dronryp
Aaron Palma - Bitgum

3e prijs verliezersronde
Riemer Jensma - Minnertsga
Gerard de Vries - Bitgum

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartner

Suppliers