contact zoeken wedstrijden

Meisjes Door elkaar loten + herk

10 augustus 2019 10:00
Ferwert
Categorie Meisjes
Soort Door elkaar loten
Vereniging FOSWERT
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 2
Iris Veltman DRONRYP
Jildou Ekema POPPENWIER
Noa Elzinga BOLSWARD

2e prijs: Partuur 3
Fiera de Vries SEXBIERUM
Marije Hiemstra MENAAM
Moniek Lootsma GOENGA

3e prijs: Partuur 7
Corrie Kroondijk EASTEREIN
Iris Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Romy Postma WINSUM FR

1e prijs verliezersronde: Partuur 4
Marije Bodde GROU
Rixt Fokkema HARLINGEN
Sigrid Post SEXBIERUM

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers