contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

10 juni 2018 10:00
Hommerts-J
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE BOPPESLACH
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Jongens del B-klasse


1e prijs: Partuur 13
Haye Tseard van der Hem DRONRYP
Jari Visser WITMARSUM
Jelle Sieperda WOMMELS

2e prijs: Partuur 8
Jeroen Haarsma MINNERTSGA
Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
Thom Stellingwerf GAAST

3e prijs: Partuur 3
Gosse de Haan WINSUM FR
Melle Fopma REDUZUM
Roan Hooghiemster WIJNALDUM

3e prijs: Partuur 11
Dietmer Kuperus BOLSWARD
Jelmer Miedema GOUTUM
Mark Minnesma DRONRYP

1e prijs verliezersronde: Partuur 4
Jacob Klaas Dijkstra MORRA
Jurrit Osinga INGELUM
Justin Krottje DRONRYP

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers