contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie + herk

3 juni 2018 10:00
Berltsum
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging BERLIKUM
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris E. Bouwma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 14
Andrea Kroes GAUW
Ymkje Yntema GROU
Mariska Hoogland BITGUMMOLE

2e prijs: Partuur 11
Inge Jansma DRONRYP
Anna Rixt Iedema MENAAM
Marije Bodde GROU

3e prijs: Partuur 2
Hester Zijlstra BERLTSUM
Lusanne Klaver MINNERTSGA
Nynke Sinnema LEEUWARDEN

3e prijs: Partuur 5
Jeanette Jansma DRONRYP
Sigrid de Jong BLAUWHUIS
Marije Hellinga DEINUM

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers