contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk

27 mei 2018 10:00
Reduzum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging JAN REITSMA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris W. Fopma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 15
Germ Epema ARUM
Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM
Verry van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE

2e prijs: Partuur 5
Jorn Lars van Beem DRONRYP
Mark Minnesma DRONRYP
Thom Oostenveld GAAST

3e prijs: Partuur 4
Harold de Boer JELLUM
Marten Jansen SEXBIERUM
Pascal Poelstra WINSUM FR

3e prijs: Partuur 9
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
Geart Pijnacker FERWERT

1e prijs verliezersronde: Partuur 13
Gosse de Haan WINSUM FR
Alwin Boschma PIETERSBIERUM
Haye Tseard van der Hem DRONRYP

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers