contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie + herk

20 mei 2018 10:00
Folsgare
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging YN 'e LIJTE
Scheidsrechter Wierstra, D.
Wedstrijdsecretaris H. Breeuwsma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 2
Anne Berber Zeinstra PEINS
Lotte Delgrosso MARSUM
Jildou Felkers BERLTSUM

2e prijs: Partuur 6
Nicole Hempenius FRANEKER
Fiera de Vries SEXBIERUM
Melissa Rianne Hiemstra STIENS

3e prijs: Partuur 10
Roelie Kroondijk EASTEREIN
Corrie Kroondijk EASTEREIN
Anouk Smink MAKKUM

3e prijs: Partuur 13
Boukje Houtsma GRONINGEN
Margriet Miedema BERLTSUM
Hesther de Boer JELLUM

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers