contact zoeken wedstrijden

Heren 1e klasse Door elkaar loten beperkt (10 parturen)

12 augustus 2017 11:00
Bitgum
Categorie Heren 1e klasse
Soort Door elkaar loten
Vereniging OEFENING KWEEKT KUNST
Scheidsrechter Sieperda, J.
Wedstrijdsecretaris W. Postma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Voor de duidelijkheid wordt het volgende vermeld:

De eerste tien parturen van de ranking zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.

Aangemelde kaatsers die niet zijn ingeschreven voor de ranking zijn eveneens uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.


1e prijs: Partuur 2
Remmelt Bouma WEIDUM
Fabian Noordhuis BOLSWARD
Jan Schurer EASTEREIN

2e prijs: Partuur 4
Corné Tuinenga BERLTSUM
Bauke Dijkstra EASTEREIN
Klaas Pier Folkertsma WONS

3e prijs: Partuur 8
Jorrit van Smeden FRANEKER
Tsjerk Elsinga DRONRYP
Jolt Vollema PEINS

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers