contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk.

23 juli 2017 10:00
Heerenveen
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE POMPEBLEDDEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris B. de Vries-Bantema
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 10
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Wybe Kor Pijnacker FERWERT
Wytze Wassenaar WIER

2e prijs: Partuur 1
Aizo Veltman HOMMERTS
Anco Vroom BRITSUM
Hessel Postma WINSUM

3e prijs: Partuur 6
Redmer Zaagemans WITMARSUM
Jarno Hoonstra LEEUWARDEN
Jelmer de Vries BITGUMMOLE

3e prijs: Partuur 14
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
Gerben Jelke Gerbrandy WARNS
Redmer Wijnstra GOUTUM

1e prijs verliezersronde: Partuur 8
Erik Minne Cats MENAAM
Folkert Postma DONGJUM
Sytse Koree ANJUM

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers