contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B + herk.

15 juli 2017 10:00
Exmorra
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging EXMORRA
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris K.A. Terluin
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 6
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
Jesper Tolsma REDUZUM
Jorrit Tolsma ARUM

2e prijs: Partuur 7
Jasper de Boer SPANNUM
Jelger de Boer HOMMERTS
Martijn Wiersma KIMSWERD

3e prijs: Partuur 1
Andele Veltman EE
Erik Minne Cats MENAAM
Jeroen de Boer SPANNUM

3e prijs: Partuur 14
Gerard de Vries BITGUM
Germ Epema ARUM
Werner Veenstra GROU

1e prijs verliezersronde: Partuur 11
Jort Norder FRANEKER
Christiaan Stremler EXMORRA
Germer van der Weg TERNAARD

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers