contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie onbep + herk.

21 mei 2017 10:00
Berltsum
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging BERLIKUM
Scheidsrechter Bergsma J.
Wedstrijdsecretaris E. Bouwma
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 7
Nicole Hempenius FRANEKER
Anke Winkel HIJUM
Sandra Hofstra WJELSRYP

2e prijs: Partuur 12
Nelie Steenstra MINNERTSGA
Anouk Tolsma DRONRYP
Martzen Deinum WOMMELS

3e prijs: Partuur 3
Marije Hiemstra EASTEREIN
Martine Tiemersma EASTEREIN
Jennie Terpstra MANTGUM

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers