contact zoeken wedstrijden

Sneek e.o. Jongens Door elkaar loten

17 juni 2016 16:00
Goenga
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE LEGE GEAEN
Wedstrijdsecretaris H. van Gelderen
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

Jonges en famkes 8 partoeren

1. Werner Veenstra - Grou
Wiebren Posthuma - Folsgeare
Matthijs Beukens - Nijlân

2. Jelger de Boer - De Hommerts
Klaas Jan Oosterbaan - Skearnegoutum
Gerben Wierda - Goaiïngea

Ferliezersrûnte
1. Jelle Cnossen - Boalsert
Solomon de Hoop - Wommels
Marit Folkertsma - Folsgeare

2. Redmer Huitema - Jutryp
Franke Veenstra - Itens
Marije Wiersma - Itens

Foto's

Bekijk ook het wedstrijdverslag op de website van de vereniging.

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers