contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten B

20 augustus 2016 10:00
Lollum-Waaxens
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging MEIINOAR IEN
Scheidsrechter Clubscheidsrechter
Wedstrijdsecretaris S. Veenje-Akkerman
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 2
Jelmer de Vries BITGUMMOLE
Gerrit Dijkstra ANJUM
Martin Schinkel DONGJUM

2e prijs: Partuur 11
René de Haan FRANEKER
Jorrit Tolsma ARUM
Dooitze de Boer GAAST

3e prijs: Partuur 6
Gerard de Vries BITGUM
Jelle Cnossen BOLSWARD
Sietze Bouma LOLLUM

1e prijs verliezersronde: Partuur 5
Mark Polstra MENAAM
Anne Jelmer Hellinga DAMWALD
Wytze Wassenaar WIER

Deze wedstrijd

Hoofdsponsor

Businesspartners

Suppliers