contact zoeken wedstrijden

Jongens Door elkaar loten + herk

14 augustus 2016 10:00
Workum
Categorie Jongens
Soort Door elkaar loten
Vereniging DE PRIPPER
Scheidsrechter Winkel, J.
Wedstrijdsecretaris A. Buren
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 4
Wessel van Wier PEINS
Jelle Cnossen BOLSWARD
Lucas Postma DRONRYP

2e prijs: Partuur 7
Corné Tuinenga BERLTSUM
Youri de Groot MENAAM
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP

3e prijs: Partuur 2
Yannick Hielkema BITGUM
Wessel v.d. Woud GOUTUM
Christiaan Stremler EXMORRA

3e prijs: Partuur 12
Lennard Terpstra DRONRYP
Wytze Wassenaar WIER
Timen van Gelderen GAUW

1e prijs verliezersronde: Partuur 11
Albert Feenstra EXMORRA
Hessel de Ree REDUZUM
Martin Schinkel DONGJUM

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers