contact zoeken wedstrijden

Dames 1e klasse Vrije formatie onbep

14 augustus 2016 10:00
Ried
Categorie Dames 1e klasse
Soort Vrije formatie
Vereniging VvV KLAAS MUG
Scheidsrechter Kuipers T.
Wedstrijdsecretaris
Locatie Kaart

Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 11
Joukje Kuperus OENTSJERK (koning)
Klasine Huistra REDUZUM
Marije van der Meer LEEUWARDEN

2e prijs: Partuur 5
Anne Berber Zeinstra PEINS
Lotte Delgrosso MARSUM
Jildou Felkers STIENS

3e prijs: Partuur 2
Nelie Steenstra BITGUMMOLE
Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Geke de Boer WERGEA

Foto's

Deze wedstrijd

Hoofdsponsoren

Businesspartners

Suppliers